Chuyên viên Pháp lý

team social media icons 900x515 1

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ Mô tả công việc Thực hiện công việc pháp lý doanh nghiệp. Soạn thảo thủ tục thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp. Soạn thảo thủ tục thành lập chi nhánh. Soạn thảo thủ tục thành lập Văn phòng dại diện, địa điểm kinh doanh Soạn thảo thủ tục tạm […]