Học việc Kế toán

team social media icons 900x515 1

HỌC VIỆC KẾ TOÁN Mô tả công việc: Thực hiện công việc pháp lý doanh nghiệp. Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán. Thực hiện khai thuế. Lập các báo cáo thuế theo quy định Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Lưu giữ và đóng chứng từ hồ sơ hàng […]

Chuyên viên Kế toán

team social media icons 900x515 1

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN Mô tả công việc: Thực hiện hạch toán kế toán. Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán. Thực hiện khai thuế. Lập các báo cáo thuế theo quy định Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Lưu giữ và đóng chứng từ hồ sơ hàng tháng. Thực […]