Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng cập nhật mới nhất

Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng là giấy tờ cần thiết trong quá trình bãi nhiệm diễn ra tại các công ty. Mỗi cơ quan đều có những quy định riêng về nhân sự và yêu cầu việc làm. Trong trường hợp người được thuê làm kế toán trưởng vi phạm các quy định trong hợp đồng lao động, người đó sẽ bị chấm dứt hợp đồng ký đã ký với doanh nghiệp. Dưới đây, Kế Toán Nhất Việt sẽ đưa ra một số mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng để các bạn có thể tìm hiểu và ứng dụng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng cập nhật mới nhất
Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng cập nhật mới nhất

Mục đích của mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu, điều hành phòng kế toán, thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ mà doanh nghiệp cũng như pháp luật quy định. Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng được soạn nhằm các mục đích sau:

  • Thông báo cho các bên có liên quan thông tin về kế toán trưởng mới của công ty.
  • Thông báo kế toán trưởng cũ tổ chức bàn giao lại các công việc và tài liệu liên quan đến công việc cho kế toán trưởng mới.
  • Thông báo cho kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, công việc của mình kể từ ngày chính thức bàn giao công việc.
  • Yêu cầu kế toán trưởng cũ chịu đầy đủ các trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu trong quá trình mình phụ trách.
mục đích của mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng
Mục đích của mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Cần chuẩn bị gì trước khi bãi nhiệm kế toán trưởng?

Khi quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải bàn giao lại công việc và các tài liệu giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận liên quan biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần tiến hành đăng ký tại cơ quan thuế, Phòng Kế hoạch và Đầu tư và tại ngân hàng nếu cần để các cơ quan nêu trên biết các thông tin liên quan về kế toán trưởng mới được bổ nhiệm.

Kế toán trưởng mới phải có trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng cũ cần chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và khách quan của các tài liệu trong thời gian mình phụ trách.

cần chuẩn bị gì trước khi bãi nhiệm kế toán trưởng
Cần chuẩn bị gì trước khi bãi nhiệm kế toán trưởng

Một số mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng

Dưới đây là một số mẫu bãi nhiệm mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu số 1

CÔNG TY …………………
Số: …/QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ điều lệ công ty …………….;
– Căn cứ vào quyết định…..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi bổ nhiệm ông/bà: …………….

Sinh ngày: ……… Dân tộc: ……… Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: …….. do công an………….cấp ngày …………………
Nơi đăng ký thường trú: ………….
Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

Điều 2: Ông/Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất cứ khách hàng nào của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)
– Lưu HCNS

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

một số câu hỏi về bãi nhiệm kế toán trưởng

Một số câu hỏi về bãi nhiệm kế toán trưởng

Mẫu số 2

CÔNG TY ……………
…………………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Số: …. /20……/QĐ- ………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm ông/bà …………thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)
– Lưu HCNS

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu)

Hướng dẫn trình bày nội dung bãi nhiệm kế toán trưởng

Ngoài việc sử dụng các bản mẫu trên, bạn cũng có thể soạn mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng theo các phần nội dung sau:

  • Phần mở đầu: Trình bày quốc hiệu, tiêu ngữ theo đúng nguyên tắc trình bày biểu mẫu hành chính. Tên quyết định, tên giám đốc, tổng giám đốc công ty và những căn cứ liên quan đều phải được trình bày một cách chi tiết, rõ ràng.
  • Phần nội dung: Mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng sẽ bao gồm tất cả các điều khoản có liên quan đến vị trí kế toán trưởng, đồng thời nêu rõ hiệu lực thi hành của quyết định.
  • Phần kết: Phần kết bao gồm chữ ký của các bên đại diện hội đồng quản trị công ty. Cần chú ý rằng chỉ khi giấy có đầy đủ các chữ ký và dấu xác nhận thì quyết định bãi nhiệm mới có hiệu lực.
hướng dẫn trình bày nội dung bãi nhiệm kế toán trưởng
Hướng dẫn trình bày nội dung bãi nhiệm kế toán trưởng

Cần lưu ý gì về mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng?

Đối với mẫu bãi nhiệm, bộ phận nhân sự phải chuẩn bị biểu mẫu chính xác khi có quyết định từ ban giám đốc. Sử dụng mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng có sẵn sẽ giúp bộ phận nhân sự tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, biểu mẫu cần phải được điền đầy đủ thông tin người bị bãi nhiệm, thời gian, hiệu lực thi hành, chữ ký… một cách rõ ràng, minh bạch để tránh khả năng xảy ra tranh chấp.

một số câu hỏi về bãi nhiệm kế toán trưởng
Một số câu hỏi về bãi nhiệm kế toán trưởng

Doanh nghiệp siêu nhỏ có được phép bãi nhiệm kế toán trưởng không?

Về nguyên tắc, mỗi công ty đều phải có một kế toán trưởng. Tuy nhiên, nguyên tắc này không bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài ra, các công ty mới thành lập cũng được phép miễn chức vụ kế toán trưởng.

Mặc dù quy định không bắt buộc doanh nghiệp siêu nhỏ và công ty khởi nghiệp phải có kế toán trưởng, các doanh nghiệp này vẫn cần đảm bảo rằng có ai đó chịu trách nhiệm cho công việc kế toán.

Trường hợp nào có thể bãi nhiệm kế toán trưởng?

Một số trường hợp bãi nhiệm kế toán trưởng bao gồm: cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đã hết thời gian bổ nhiệm, gặp sai phạm trong các quy định của doanh nghiệp hoặc nhà nước hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực kinh tế.

Trên đây là một số mẫu bãi nhiệm kế toán trưởng Kế Toán Nhất Việt đã cung cấp. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào về các dịch vụ kế toán trưởng, tư vấn pháp lý, thủ tục hành chính,… tại Kế Toán Nhất Việt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0905 430 439 để được giải đáp. Kế Toán Nhất Việt hân hạnh đem đến những dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng.

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0905 430 439
Zalo: Click TẠI ĐÂY (Tư vấn 24/7)
Email: admin@ketoannhatviet.vn

Click TƯ VẤN NGAY