Cập nhật quyết định tạm ngừng kinh doanh theo mẫu mới nhất

Trên thực tế, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khách nhau khiến việc kinh doanh của doanh nghiệp có thể khó khăn dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Nhằm giúp đỡ quý khách hàng giải quyết phần nào khó khăn liên quan đến vấn đề trên, trong bài viết dưới đây, Kế toán Nhất Việt sẽ chia sẻ đến bạn quyết định tạm ngừng kinh doanh theo mẫu cập nhật năm 2023. 

cập nhật quyết định tạm ngừng kinh doanh theo mẫu mới nhất
Cập nhật quyết định tạm ngừng kinh doanh theo mẫu mới nhất

Tìm hiểu khái quát về việc tạm ngừng kinh doanh.

Khái quát

Tạm ngừng kinh doanh là việc các doanh nghiệp sẽ hoãn lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian nhất định do tự nguyện hoặc bị các cơ quan tổ chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định.

Và trước khi chính thức tạm ngừng các hoạt động kinh doanh kể trên, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục, giấy tờ liên quan đến vấn đề này, bao gồm cả quyết định tạm ngừng kinh doanh. Các quyết định tạm ngừng kinh doanh sẽ được thực hiện theo mẫu và mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có một mẫu khác nhau.

Tham khảo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh sẽ được tiến hành theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các hướng dẫn thi hành khác. Và quyết định tạm ngừng kinh doanh là một văn kiện vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hành các thủ tục tạm ngừng kinh doanh kể trên.

tìm hiểu khái quát về việc tạm ngừng kinh doanh
Tìm hiểu khái quát về việc tạm ngừng kinh doanh

Sau đây là một số mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh được cập nhất mới nhất năm 2022: 

Quyết định tạm ngừng kinh doanh của đối tượng là công ty cổ phần.

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần … đã được thành viên sửa đổi và thông qua ngày …./…./….;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua vào ngày….tháng….năm….về tiệc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Xét tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Quyết định

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày…. tháng…. năm…. đến hết ngày…. tháng…. năm….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: …

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …… (là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

  • Sở kế hoạch và đầu tư
  • Lưu VP
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký và ghi rõ họ tên)

Quyết định tạm ngừng kinh doanh của đối tượng là công ty TNHH một thành viên.

tham khảo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty
Tham khảo mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH MTV … đã được chủ sở hữu sửa đổi và thông qua ngày …./…./….;

Xét tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Quyết định

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày…. tháng…. năm…. đến hết ngày…. tháng…. năm….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: …

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …… (là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

  • Sở kế hoạch và đầu tư
  • Lưu VP
CHỦ SỞ HỮU
(ký và ghi rõ họ tên)

Quyết định tạm ngừng kinh doanh của đối tượng là công ty TNHH hai thành viên trở lên.

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH … đã được thành viên sửa đổi và thông qua ngày …./…./….;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua vào ngày….tháng….năm….về tiệc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Xét tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Quyết định

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày…. tháng…. năm…. đến hết ngày…. tháng…. năm….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …… (là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

  • Sở kế hoạch và đầu tư
  • Lưu VP
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán Nhất Việt – chuyên cung cấp các dịch vụ tạm ngừng kinh doanh.

Trên thực tế, các thủ tục tạm ngừng kinh doanh là không quá phức tạp nhưng lại thường phát sinh rất nhiều những phát sinh trong quá trình làm hồ sơ. Hiểu được những khó khăn đó, Kế toán Nhất Việt cho ra đời dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

kế toán nhất việt - chuyên cung cấp các dịch vụ tạm ngừng kinh doanh
Kế toán Nhất Việt – chuyên cung cấp các dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Khi lựa chọn Kế toán Nhất Việt, chúng tôi cam kết:

  • Thủ tục tiến hành nhanh chóng, dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho từng khách hàng.
  • Tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về các vấn đề liên quan từ đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề phát sinh.
  • Giá dịch vụ cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và công sức cho khách hàng.

Trên đây là những nội dung liên quan đến quyết định tạm ngừng kinh doanh theo mẫu cập nhật mới nhất năm 2022. Nếu quý khách có mong muốn được giải đáp về các vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ Kế toán Nhất Việt theo hotline: 0905 430 439

✅ Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
✅ Hotline: 0905 430 439
✅ Zalo: Click TẠI ĐÂY (Tư vấn 24/7)
✅ Email: admin@ketoannhatviet.vn

Click TƯ VẤN NGAY