Tham khảo quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Ngày nay, kinh tế đất nước phát triển, sự liên kết thị trường trong nước và ngoài nước tăng lên kéo theo nhu cầu mở rộng thị trường của các công ty, doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Theo đó, việc thành lập văn phòng đại diện được coi là lựa chọn hàng đầu để mở rộng thị trường kinh doanh ở cả trong và ngoài nước. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Nhất Việt sẽ gửi đến các doanh nghiệp bản mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất để các bạn tham khảo và nắm rõ luật trước khi tiến hành thực hiện.

tham khảo quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất
Tham khảo quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Thế nào là văn phòng đại diện?

Thông qua quy định tại Khoản 2, điều 44, luật Doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, công ty nào đó. Nhiệm vụ chính của văn phòng đại diện chính là đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp đồng thời bảo vệ các lợi ích này cho doanh nghiệp. Tại một địa phương theo địa giới hành chính, công ty, doanh nghiệp có thể quyết định thành lập văn phòng đại diện từ một cho đến nhiều văn phòng khác nhau.

thế nào là văn phòng đại diện ?
Thế nào là văn phòng đại diện ?

Những ai có quyền quyết định lập văn phòng đại diện?

Tùy từng mô hình công ty mà người có thẩm quyền quyết định lập văn phòng đại diện lại khác nhau. Cụ thể:

 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì người có quyền quyết định thành lập văn phòng đại diện là là Hội đồng thành viên.
 • Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người có quyền quyết định là chủ sở hữu công ty.
 • Nếu là công ty cổ phần thì người quyết định thành lập văn phòng đại diện là Hội đồng quản trị
 • Với công ty hợp danh thì người có thẩm quyền quyết định lập văn phòng đại diện là các thành viên hợp danh.
những ai có quyền quyết định lập văn phòng đại diện ?
Những ai có quyền quyết định lập văn phòng đại diện ?

Bản mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

Dưới đây là bản mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất do Kế toán Nhất Việt biên soạn, mời bạn đọc tham khảo:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT Số:…/…/QĐ/2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày……..tháng……..năm…..…

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Văn phòng đại diện

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
Căn cứ Điều lệ Công ty ……. đã được các cổ đông trong công ty thông qua vào ngày …./…/…..
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên) thông qua ngày ……../……/….… về việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Quyết định

1. Quyết định thành lập văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Địa chỉ:
Ngành và nghề đăng ký hoạt động của doanh nghiệp:

2. Bổ nhiệm cá nhân đứng đầu văn phòng đại diện
Do ông/bà : Chứng minh nhân dân số: ngày cấp
Nơi cấp:
Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:

Điều 2: Ông/bà:……….(người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành hoàn tất các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đứng đầu văn phòng đại diện công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty, có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty)

Như điều 3:

Giấy tờ thành lập văn phòng đại diện gồm những gì?

Khi doanh nghiệp đã quyết định thành lập văn phòng đại diện thì công ty, doanh nghiệp phải tiến hành gửi thông báo thành lập văn phòng đại diện đến phòng đăng ký kinh doanh về nơi đặt văn phòng đại diện. Nội dung của bản thông báo gồm có:

 • Mã số của doanh nghiệp
 • Tên, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp chính
 • Tên văn phòng đại diện mà doanh nghiệp định thành lập
 • Địa chỉ văn phòng đại diện của công ty
 • Nội dung hoạt động và phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện công ty
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện gồm họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện của doanh nghiệp
giấy tờ thành lập văn phòng đại diện gồm những gì ?
Giấy tờ thành lập văn phòng đại diện gồm những gì ?

Ngoài ra, kèm theo bản thông báo, cần có một bản sao hợp lệ của biên bản họp Hội đồng thành viên nếu bên thành lập là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, biên bản của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên nếu bên thành lập là công ty TNHH 1 thành viên về việc quyết định thành lập văn phòng đại diện.

 • Bản sao của quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện theo quy định.

Sau khi nhận được bản thông bảo của công ty, doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành cấp giấy chứng nhận văn phòng đại diện. Thời gian được cấp giấy chứng nhận là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp từ chối cấp giấy thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Như vậy, Kế toán Nhất Việt đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng về bản mẫu cũng như giấy tờ trong thủ tục quyết định thành lập văn phòng đại diện. Hiện tại, Kế toán Nhất Việt cũng cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng với chất lượng uy tín hàng đầu cùng mức giá vô cùng hợp lý. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng gọi đến hotline 0905 430 439 để được tư vấn và tham khảo thủ tục thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng mới nhất.

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0905 430 439
Zalo: Click TẠI ĐÂY (Tư vấn 24/7)
Email: admin@ketoannhatviet.vn

Click TƯ VẤN NGAY