Hướng dẫn cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30% theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Ngày 27/10/2021 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 92/2021/NĐ-CP là cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30%. Trong bài viết dưới đây, Kế toán Nhất Việt sẽ hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

hướng dẫn cách viết hóa đơn miễn giảm thuế gtgt 30% theo nghị định 92-2021-nđ-cp và nghị quyết 406-nq-ubtvqh15
Hướng dẫn cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30% theo Nghị định 92-2021-NĐ-CP và Nghị quyết 406-NQ-UBTVQH15

Căn cứ pháp lý nội dung nghị định 92/2021 cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30%

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021
Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ban hành ngày 19/10/2021

Đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

Đối tượng 1

Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Đối tượng 2:

Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Chú ý: Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nêu trên thực hiện theo Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP, trong đó Đối tượng 2 không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

hướng dẫn cách viết hóa đơn miễn giảm thuế gtgt 30% theo nghị định 922021nđ-cp và nghị quyết 406nq-ubtvqh15
Hướng dẫn cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30% theo Nghị định 922021NĐ-CP và Nghị quyết 406NQ-UBTVQH15

Mức giảm thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hai đối tượng nêu trên.

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hai đối tượng nêu trên.

Cách lập hóa đơn GTGT

1. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

+ Tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”
+ Tiền thuế giá trị gia tăng: Số thuế GTGT sau giảm
+ Tổng số tiền người mua phải thanh toán: Tổng số tiền người mua phải thanh toán sau giảm.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

cách lập hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
Nghị định 92/2021 cách viết hóa đơn miễn giảm thuế GTGT 30%

2. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

+ Tại cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm
+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu

=> Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu
Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

 

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập BIÊN BẢN hoặc có THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 30% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Trên đây Kế toán Nhất Việt đã chia sẻ những quy định của pháp luật về cách viết hóa đơn đối với trường hợp được giảm 30% thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nếu như khách hàng có thắc mắc hoặc khó khăn liên quan đến cách tính thuế GTGT, đừng ngần ngại hãy liên hệ với Kế toán Nhất Việt để được hỗ trợ và tư vấn Miễn phí:

Thông tin liên hệ

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0905 430 439
Zalo: Click TẠI ĐÂY (Tư vấn 24/7)
Email: admin@ketoannhatviet.vn

Click TƯ VẤN NGAY