Những việc cần làm sau khi thành lập công ty cần lưu ý

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ là cơ sở để xác nhận doanh nghiệp đã được hình thành một cách hợp pháp, để doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng quy định thì sau khi thành lập doanh nghiệp vẫn còn một số các thủ tục phía sau cần phải hoàn hiện để giúp doanh nghiệp thuận lợi đi vào hoạt động và không bị xử lý vi phạm từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bài viết này, Kế toán Nhất Việt sẽ chia sẻ đến khách hàng công việc cần làm sau khi thành lập công ty.

những việc cần làm sau khi thành lập công ty cần lưu ý
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty cần lưu ý

Những lưu ý về kê khai thuế khi mới thành lập công ty

Thuế là gì?

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc không trả tiền, cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Có thể hiểu một cách ngắn gọn là: “Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các Luật thuế “

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau thành lập công ty

Lệ phí môn bài

Loại thuế này mỗi năm bạn phải nộp 1 lần theo mức vốn điều lệ. Mức 1 vốn đăng ký 10 tỷ trở xuống: thuế môn bài phải nộp là 2 triệu/năm. Mức 2 vốn đăng ký trên 10 tỷ thuế môn bài phải nộp là 3 triệu/năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Loại thuế này doanh nghiệp của bạn cần kê khai và nộp theo từng quý, tới cuối năm sẽ nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm với mức 20%. Loại thuế này nộp trên số chênh lệch sau khi lấy doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ trừ đi cho các khoản chi phí có giấy tờ hợp lệ hay còn gọi là doanh thu thuần. Nếu doanh thu thuần nhỏ hơn 0 tức doanh nghiệp bị lỗ thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế giá trị gia tăng

Mức thuế này đóng dựa vào doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra xuất từ hóa đơn đỏ, và lượng doanh thu hàng hóa dịch vụ của hóa đơn đỏ mua vào của công ty.

Thuế xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp phải nộp khi có hoạt động có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu.

những việc cần làm sau khi thành lập công ty
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Thuế môi trường

Nếu doanh nghiệp không kinh doanh ảnh hưởng tới môi trường thì không cần nộp

Ngoài các loại thuế cơ bản trên thì tùy thuộc vào từng lọai hình kinh doanh mà doanh nghiệp còn phải đóng thêm các loại thuế như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên….

Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế

Thuế môn bài

Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

– Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Thời hạn nộp Tiền lệ phí môn bài

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Cách xác định thuế môn bài phải năm dựa vào vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Vốn điều lệ Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3

 

Thuế GTGT

Bao gồm khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế cuối năm.

+ Kê khai thuế hàng tháng: 1 tháng/lần.

Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

+ Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm. Doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.

Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;
Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;
Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;
Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

+ Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.

những việc cần làm sau khi thành lập công ty
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Thuế thu nhập cá nhân

 • Kể từ tháng đầu tiên phát sinh khấu trừ thuế, doanh nghiệp cần áp dụng kê khai thuế TNCN theo tháng, quý cho cả năm.
 • Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phát sinh thuế khấu trừ trong tháng của tờ khai thuế TNCN có giá trị lớn hơn 50.000.000 VNĐ thì kê khai, quyết toán thuế theo tháng.
 • Tổ chức, cá nhân không thuộc diện trả theo tháng nêu trên thì quyết toán thuế TNCN theo quý.
 • Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động. Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau. Năm 2021 Chính phủ có áp dụng hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc gia hạn thời hạn nộp các loại thuế theo các thời hạn nhất định.

Lưu ý:

 • Đối với kê khai thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn kê khai và nộp thuế công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp vẫn cần phải kê khai dù chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng của công ty (nếu Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng).
 • Đối với báo cáo tài chính cuối năm: Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cuối năm cho năm hoạt động.
 • Nếu không phát sinh thuế TNCN thì không cần nộp tờ khai thuế theo tháng/ quý nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm.

Mở tài khoản ngân hàng của công ty

Mở tài khoản ngân hàng cũng là thủ tục mà doanh nghiệp phải làm ngay sau khi thành lập. Mỗi ngân hàng sẽ có những yêu cầu riêng về hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung sẽ có các giấy tờ cơ bản sau đây:

– Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng (có thể tải về từ trang web của ngân hàng hoặc đến lấy trực tiếp tại chi nhánh, văn phòng giao dịch của ngân hàng);
– 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– 01 bản sao chứng thực Thẻ căn cước/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn liệu lực của người đại diện pháp luật;
– 01 bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận mẫu dấu.
– 01 bản sao Điều lệ công ty

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện mở tài khoản ngân hàng đem hồ sơ và con dấu của doanh nghiệp đến ngân hàng và làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng.

Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet

Thuế điện tử là hệ thống tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế vào một hệ thống trực tuyến duy nhất qua website http://thuedientu.gdt.gov.vn, ngoài ra hệ thống còn bổ sung một số tính năng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch điện tử với Cơ quan thuế.

Người nộp thuế muốn đăng ký nộp thuế điện và báo cáo thuế qua mạng Internet, cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Là tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động và đã được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp.
  • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, vẫn còn hiệu lực.
  • Có tài khoản tại NHTM được liên kết và cung cấp dịch vụ bởi Tổng cục thuế, đồng thời thuộc địa bàn quản lý của Tổng cục Thuế, Chi cục Thuế toàn quốc…Thiết bị sử dụng đăng ký có kết nối internet, địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.

Như vậy, để đăng ký nộp thuế điện và báo cáo thuế qua mạng Internet thì doanh nghiệp sau khi thành lập phải đăng ký mua chữ ký số. Để hiểu rõ hơn về chữ ký số và cách đăng ký xem chi tiết tại đây.

những việc cần làm sau khi thành lập công ty
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính

Theo quy định tại Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020 : Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. ”

Như vậy, theo quy định trên, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu doanh nghiệp và việc treo biển hiệu doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Việc treo biển hiệu là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Nội dung bắt buộc phải có trên biển hiệu

Theo Khoản 1, Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012 về Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thì biển hiệu phải có các nội dung sau:

  • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có).
  • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Địa chỉ, điện thoại.

Trong đó, tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ); Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có).

Kích thước biển hiệu

Theo Khoản 3, Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;
b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Chữ viết trên biển hiệu

Nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;

Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt;

Vị trí treo biển hiệu

Doanh nghiệp thực hiện việc treo biển hiệu như sau:

  • Biển hiệu/ bảng hiệu của DN chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân;
  • Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng;
  • Tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.
  • Quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp là một trong các thủ tục cần đáp ứng trong thủ tục thông báo đặt in hóa đơn GTGT lần đầu của mỗi doanh nghiệp.

Do vậy sau khi thành lập công ty, chủ doanh nghiệp sẽ phải lưu tâm ngay vấn đề này để đảm bảo đúng quy định.

Những điều cấm trong việc lắp đặt biển hiệu công ty

  • Biển hiệu/ bảng hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;
  • Biển hiệu/ bảng hiệu không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
  • Việc đặt biển hiệu/ bảng hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Việc treo biển hiệu/ bảng hiệu là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp, Vì thế, doanh nghiệp nào vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ của Kế toán Nhất Việt về công việc cần làm sau khi thành lập công ty. Hy vọng có thể giải đáp được các thắc mắc của các bạn về các thủ tục và sau thành lập. Ngoài ra, nếu bạn đang cần tư vấn thêm hoặc còn có thắc mắc nào khác xoay quanh vấn đề thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể liên hệ đến Kế toán Nhất Việt theo địa chỉ sau đây:

Thông tin liên hệ

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0905 430 439
Zalo: Click TẠI ĐÂY (Tư vấn 24/7)
Email: admin@ketoannhatviet.vn

Click TƯ VẤN NGAY